Postet 11.05.2012

Gunnar Kjakan Sønsteby

I januar 2011 gjorde vi et intervju med Gunnar Sønsteby til et dokumentarprosjekt for Østlendingen. I forbindelse med hans bortgang er deler av dette intervjuet lagt ut på Østlendingens nettsider. Se et utdrag her: