Det er med stolthet vi etter langvarig og intens jobbing kan presentere vår nye merkevarefilm for Glommen Skog, kalt » En historie om å skape verdier.»

En stor takk til alle medvirkende og ellers innvolverte!

God behandling av skogen gir best mulig volum og kvalitet.
Effektiv hogst, transport og utbygging av skogsbilveger gir sikker omsetning.
Engasjement i industrien gir økt foredling og etterspørsel.
Gode råd om arealbruk, eiendomsrett, økonomi og juss gir robuste skogeiere.

SIDEN 1903 HAR VI SAMMEN TATT ANSVAR.

www.glommen-skog.no

 

God fornøyelse!