Blått motlys

Blått motlys, foto Jens Petter Larsen